THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Trưa: 11:00 AM - 14:30 PM
Chiều: 17:00 AM - 22:30 PM
028-3915-2280 / 090-666-6453
62 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1